ERDF

ERDF

The European Regional Development Fund supports the activities of Pala Petfoods Estonia OÜ through the support of the innovation unit. The use of the support includes the development of a high-quality dog food recipe, product quality and parameter evaluation indicators and technological processes in cooperation with the top specialists of Tallinn University of Technology.

 Amount of support: 3792 EUR

Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Pala Petfoods Estonia OÜ tegevust läbi innovatsiooniosaku toetuse. Toetuse kasutamine hõlmab kõrge kvaliteediga koeratoidu retsepti, toote kvaliteedi ning parameetrite hindamise näitajate ning tehnoloogiliste protsesside väljatöötamist koostöös Tallinna Tehnikaülikooli tippspetsialistidega.

Toetuse summa: 3792 EUR