Återbetalningspolicy

Återbetalning och returer
----

Efter mottagandet av beställningen har köparen rätt att frånträda det avtal som ingåtts med e-butiken inom 14 dagar.

Ångerrätten gäller inte om köparen är en juridisk person.

För att utöva 14-dagars ångerrätten får du inte använda de beställda varorna på annat sätt än vad som är nödvändigt för att säkerställa varornas art, egenskaper och funktion på samma sätt som du skulle få testa varorna i en verklig butik.

Om varan har använts för något annat ändamål än vad som är nödvändigt för att säkerställa varornas art, egenskaper och funktion, eller om det finns tecken på användning eller slitage, har nätbutiken rätt att sänka returbeloppet i enlighet med varornas värdeminskning.

För att returnera varorna måste du lämna in en Returdeklaration till info@palapets.com, ger de följande information inom 14 dagar efter mottagandet av varan:

  • Ordernummer,
  • Orderdatum,
  • Anledning till returen,
  • E-postadress som används för beställning.

Köparen ska stå för kostnaden för att returnera varan, såvida inte anledningen till returen beror på att varan som ska returneras inte överensstämmer med den beställda varan (t.ex. en defekt produkt).

Köparen måste returnera varorna inom 14 dagar efter det att ångerförklaringen lämnats eller lämna in bevis på att han har överlämnat varorna till transportören inom ovannämnda period.

Vid mottagandet av de returnerade varorna ska nätbutiken omedelbart men senast efter 14 dagar återsända alla betalningar som erhållits från köparen enligt avtalet till köparen, efter avdrag för returfrakt och bearbetningskostnad.

Webbutiken har rätt att vägra göra en återbetalning tills varorna som returneras har tagits emot eller tills köparen har lämnat bevis på att produkterna returnerats, beroende på vilket som inträffar först.

Om köparen tydligt har valt en annan fraktform än den billigaste vanliga fraktformen som erbjuds av webbutiken, är butiken inte skyldig att ersätta kostnaden som överstiger den vanliga fraktkostnaden.

Nätbutiken har rätt att frånträda försäljningen och kräva att varan återlämnas av köparen om det märkta priset på varan i nätbutiken är väsentligt lägre än varans marknadspris på grund av ett fel.

Defekta varor

Webbutiken ansvarar för att varor som sålts till en köpare inte överensstämmer med villkoren i avtalet eller för brister som redan fanns vid leveranstillfället och som inträffar före utgångsdatumet.

Köparen har rätt att vända sig till nätbutiken inom två månader efter att ett fel inträffat genom att e-posta info@palapets.com.

Webbutiken ansvarar inte för eventuella fel som uppstår efter leverans av varan till köparen.

Om varor köpta från nätbutiken har defekter som nätbutiken ansvarar för, reparerar eller ersätter nätbutiken de defekta varorna. Om varorna inte kan repareras eller ersättas, ska nätbutiken återlämna alla betalningar som ingår i köpeavtalet till köparen.

Webbutiken kommer att svara på konsumentens klagomål i skriftlig form eller i en form som möjliggör skriftlig återgivning inom 15 dagar.