Klimatåtgärder

Klimatförändringarna är ett verkligt hot. Det här kräver omedelbara åtgärder.

Vi samarbetar med Compensate, en Helsingforsbaserad ideell organisation som arbetar för att minska mängden koldioxid i atmosfären. Tillsammans med Compensate beräknar vi vårt koldioxidutsläpp, identifierar och investerar i lämpliga projekt för koldioxidavskiljning samt bedömer effekten av kompensationen.

Compensates tredelade strategi för koldioxidavskiljning - en oberoende vetenskaplig rådgivande panel bestående av experter inom klimat- och atmosfärsvetenskap, strikta, oberoende utvärderingskriterier för projekt och hög överkompensation - kommer att säkerställa både klimatintegritet och verklig effekt.

Du kan läsa mer om Compensates hållbarhetsstrategi och projektkriterier på Compensates webbsida.

VÅRA ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA UTSLÄPP

Vårt hållbarhetsarbete innebär inte bara att vi kompenserar för vårt koldioxidutsläpp utan också att vi aktivt minskar det. Några av de åtgärder vi vidtar för att minska vårt koldioxidavtryck är att köpa råvaror lokalt, använda koldioxidneutrala förpackningar, använda solenergi i våra anläggningar i den mån det är möjligt och använda underleverantörer som delar våra hållbarhetsvärderingar.

VAD DET HÄR BETYDER FÖR DIG

Hållbarhet och klimatåtgärder är en av våra prioriteringar, och vi står för notan för att ge dig en koldioxidneutral produkt. Du kan stödja våra klimatåtgärder genom att sprida ordet om Pala och vad vi står för, på det sättet kan vi göra större skillnad och vi hoppas på att kunna inspirera andra..

Vill du göra mera? Goda nyheter - Compensate har även ett program för privatpersoner som du kan kolla in här.

Köp Pala